výchova

  • Nejčastější rozepře v rodině, jejíž pevnou součástí jsou i děti, vyprovokují rozdílné názory otců a matek na jejich výchovu. Pokud chybí vůle se domluvit, jestliže partner nespolupracuje nebo dokonce sabotuje snažení toho druhého, doplatí na to nejenom atmosféra domácího krbu, ALE PŘEDEVŠÍM JEJICH POTOMCI!

  • „Ten učitel není normální!“ „Ta učitelka je úplně blbá!“

    Ošemetné věty se někdy vloudí do mnoha rodin se školou povinnými dětmi. Člověk by řekl, že automaticky zazní z úst rozhořčeného žáka . Není to ale vždy tak, jak to na první pohled vypadá.