Informace zveřejněné na portálu MámeDítě.cz mají pouze informativní charakter. Portál MámeDítě.cz nenese žádnou odpovědnost za informace zde uveřejněné. Zodpovědnost za použití informací zde zveřejněných nese uživatel portálu. Zdravotní potíže, užití léků a jiných přípravků vždy konzultujte s lékařem.

Obsah článků nevyjadřuje názor provozovatele portálu MámeDítě.cz. Příběhy mohou být literárně upraveny a jména změněna.

Veškeré výrobky i služby doporučené portálem MámeDítě.cz jsou zde popisovány, zveřejňovány a vybírány na základě dostupných nebo dodavatelem uvedených údajů. Za skutečnou kvalitu výrobků a služeb plně odpovídá výrobce, dodavatel nebo poskytovatel. Provozovatel portálu MámeDítě.cz není prodejcem ani poskytovatelem služeb zde prezentovaných.