1. Provozovatel portálu MámeDítě.cz není dodavatel výher. Dodavatel výhry je uveden v popisu soutěže. Dodání výhry výhercům zajišťuje dodavatel cen.
  2. Počet výherců je stanoven v popisu soutěže. Výherci jsou vybráni z registrovaných účastníků, kteří správně odpovědíí na soutěžní otázku. Jako první výherce je vybrán vždy soutěžící umístěný uprostřed seznamu registrovaných soutěžících, přesně takto: výhercem se stane soutěžící s pořadovým číslem rovným číslu (počet soutěžících děleno dvěma a zaokrouhleno na celé číslo dolů). Pokud má být vybráno více soutěžících než jeden pak jsou další výherci vybíráni jako bezprostředně následující po prvním vybraném, v pořadí chronologicky.
  3. Vybraní výherci jsou po skončení soutěže osloveni prostřednictvím emailu registrovaného při soutěži, přičemž výherce sdělí provozovateli portálu poštovní adresu pro dodání výhry. Popřípadě bude výhra dodána přímo prostřednictvím registrovaného emailu (např. kupón na nákup).
  4. Dodavatel výhry zajistí dodání cen výherci do jednoho měsíce po skončení soutěže.
  5. Soutěžící musí být straší 18ti let.
  6. Redakce si opravňuje změnit pořadí či diskvalifikovat soutěžícího v případě podezření z podvodu, manipulace s hlasy či fiktivních emailových adres.
  7. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
  8. Soutěžící souhlasí s uchováváním a zpracováním osobních údajů soutěžících v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa.
  9. Soutěžící souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od portálu MámeDítě.cz.
  10. Soutěžící souhlasí účastí v soutěži s těmito podmínkami.
  11. Provozovatel portálu neposkytuje žádná osobní data soutěžících třetím stranám.

 

V případě zájmu o dodání cen do soutěže nás kontaktujte.